animation: myAnim 5s linear 0s infinite normal forwards;
30 października 2023

Kurs Zaawansowany Stany Nagłe w USG

Kierownik Kursu:

Dr n. med. Rafał Depukat - Specjalista Kardiologii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Samodzielny operator kardiologii inwazyjnej certyfikowany przez AISN PTK. Specjalista intensywnej terapiikardiologicznej certyfikowany przez Acute Cardiovascular Care Association ESC. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, EAPCI, ACCA ESC. Członek i wykładowca Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Instruktorzy:

 Grzegorz Niemczyk członek Systemu Wczesnej Interwencji oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pracownik Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,

  Mateusz Putowski członek Systemu Wczesnej Interwencji oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,
Wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Tomasz Lonc - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Andrzej Morajda członek Systemu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,

Po zakończonym szkoleniu uczestnik:

  • zna algorytm oceny pacjenta w protokole FATE oraz umie uzyskać prawidłowe projekcje,
  • umie rozpoznać najbardziej charakterystyczne patologie związane z echokardiografią,
  • rozumie zastosowanie protokołu RUSH w stanach nagłych
  • potrafi opisać i rozpoznać patologie związane z dekompensacją pacjenta w różnego rodzaju wstrząsach oraz rozumie pojęcie tolerancji płynowej.
  • zna algorytmy POCUS  związane z nagłym zatrzymaniem krążenia i umie je stosować.
  • W czasie ćwiczeń symulowanych w standardzie ALS umie wykorzystać zdobytą wiedzę.

Informacje praktyczne:

Za szkolenie przysługuje 8 punktów edukacyjnych dla Ratowników Medycznych.

Certyfikat zostanie wystawiony na podstawie 100% obecności oraz zdania egzaminu praktycznego.

Po zapisaniu otrzymacie Państwo na maila informacje na temat:

  • Miejsca kursu
  • Szczegółowego programu z listą wykładowców
  • Materiały dodatkowe

Plan kursu:

8:00- 8:30 Rejestracja 

8:30- 8-40 Powitanie uczestników 

8:40- 10:00 Wykład: Protokół FATE - R.Depukat

10:00- 12:15 Stacja I Protokół FATE - (ćwiczenia na pozorantach)

10:00- 12:15 Stacja II  Protokół RUSH, Zarządzanie płynoterapią, FALLS(ćwiczenia praktyczne plus wykład) - G.Niemczyk

10:00- 12:15 Stacja III Protokoły w nagłym zatrzymaniu krążenia (POCUS CA, FEEL, POCUS CAC) (ćwiczenia praktyczne ALS plus wykład) - M.Putowski

12:15- 12:30 Przerwa kawowa 

12:30- 14:30 Zmiana grup i stacji ćwiczeniowych

14:30- 15:00 Przerwa obiadowa 

15:00- 17:00 Zmiana grup i stacji ćwiczeniowych

17:00- 17:15 Przerwa kawowa

17:15- 18:00 Egzamin praktyczny

18:00 - 18:10 Zakończenie kursu

Oferta