animation: myAnim 5s linear 0s infinite normal forwards;
17 czerwca 2022

Ratunkowe dostępy obwodowe pod kontrolą USG 16.04.2024

Kierownik Kursu:

Dr n. med. Rafał Depukat - Specjalista Kardiologii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Samodzielny operator kardiologii inwazyjnej certyfikowany przez AISN PTK. Specjalista intensywnej terapiikardiologicznej certyfikowany przez Acute Cardiovascular Care Association ESC. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, EAPCI, ACCA ESC. Członek i wykładowca Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Instruktorzy:

 Grzegorz Niemczyk członek Systemu Wczesnej Interwencji oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pracownik Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,

  Maciej Abrachamowicz członek Systemu Wczesnej Interwencji oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pracownik Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Andrzej Morajda członek Systemu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,

Po ukończonym szkoleniu uczestnik:

 • zna podstawy ultrasonografii
 • wie, jak obsługiwać ultrasonograf i dobrać odpowiednią głowicę ultrasonograficzną,
 • potrafi ustawić parametry obrazu oraz tryb pracy,
 • zna zasady bezpieczeństwa i aseptyki dotyczące dostępów naczyniowych.
 • zna wskazania do kaniulacji pod kontrolą usg,
 • umie odszukać właściwe naczynie obwodowe do danych celów,
 • zna techniki i procedurę wykonania kaniulacji
 • umie w praktyce wykonać kaniulację,

Informacje praktyczne:

Za szkolenie przysługuje 4 punkty edukacyjne w ramach-warsztaty szkoleniowe.

Certyfikat zostanie wystawiony na podstawie 100% obecności.

Po zapisaniu otrzymacie Państwo na maila informacje na temat:

 • Miejsca kursu i godzin kursu.
 •  
 • Organizator zastrzega, że w przypadku zgłoszenia się większej ilości uczestników wykład może odbywać się online.

Program kursu:

8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników

9:00- 10:00 Wykład:

- Podstawy ultrasonografii

- Anatomia układu żylnego kończyny górnej

- Wskazania do kaniulacji pod kontrolą USG

- DIVA - trudny dostęp naczyniowy

- Technika kaniulacji

- Tips and tricks

10:15- 12:15 Ćwiczenia praktyczne:

- Obsługa aparatu ultrasonograficznego

- Prezentacja technik kaniulacji na fantomach

- Technika prowadzenia igły pod kontrolą USG

- ćwiczenia na fantomach

12:30 - podsumowanie i zakończenie warsztatów

Oferta

Kierownik kursu:

Dr n. med. Rafał Depukat - Specjalista Kardiologii oraz Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Samodzielny operator kardiologii inwazyjnej certyfikowany przez AISN PTK. Specjalista intensywnej terapiikardiologicznej certyfikowany przez Acute Cardiovascular Care Association ESC. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, EAPCI, ACCA ESC. Członek i wykładowca Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Instruktorzy:

 Grzegorz Niemczyk członek Systemu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pracownik Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,

  Mateusz Putowski członek Systemu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,
Wykładowca Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

 Tomasz Lonc - Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Andrzej Morajda członek Systemu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,

 

Kurs organizowany we współpracy z:

Centrum Szkoleniowe Endeleza

Mindray

Pod patronatem:

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 

 

 

Po ukończonym szkoleniu uczestnik:

 • zna podstawy fizyczne i techniczne ultrasonografii,
 • wie, jak obsługiwać ultrasonograf i dobrać odpowiednią głowicę ultrasonograficzną,
 • potrafi ustawić parametry obrazu oraz tryb pracy,
 • zna algorytm oceny pacjenta w protokole eFAST, oraz umie uzyskać prawidłowe projekcje. Dzięki czemu potrafi wykryć wolny płyn w jamach ciała oraz uzyskać odpowiedzi an kluczowe pytania dotyczące pacjenta urazowego.
 • zna podstawy ultrasonografii płuc oraz protokół BLUE, umie uzyskać prawidłowe projekcje. Potrafi interpretować obrazy ultrasonograficzne dotyczące duszności.
 • rozumie wskazania stosowania protokołów i ultrasonografii w stanach nagłych,
 • potrafi rozpoznać i opisać patologie w zapisanych obrazach ultrasonograficznych.

 

Program kursu:

8:30- 9:00 Rejestracja

9:00- 9-15 Powitanie uczestników

9:15- 10:15 Wykład: Podstawy ultrasonografii, filozofia POCUS

10:15- 11:00 Ćwiczenia- obsługa aparatu, aspekty techniczne (podział na 3 grupy)

11:00- 11:30 Przerwa kawowa

11:30- 12:15 Wykład: Protokół eFAST + pokaz

12:15- 13:30 Ćwiczenia z protokołu eFAST (podział na 3 grupy)

13:30- 14:15 Przerwa obiadowa

14:15- 15:00 Wykład: Protokół BLUE i podstawy ultrasonografii płuc

15:00- 16:00 Ćwiczenia z protokołu BLUE (podział na 3 grupy)

16:00- 17:00 Scenariusze symulowane ( podział na 3 grupy)

17:00- 17:30 Egzamin praktyczny

17:30- 17:45 Zakończenie i podsumowanie kursu

 

Informacje praktyczne:

Za szkolenie przysługuje 8 punktów edukacyjnych dla Ratowników Medycznych,

oraz 8 punktów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego dla Lekarzy.

Certyfikat zostanie wystawiony na podstawie 100% obecności oraz zdania egzaminu praktycznego.

Po zapisaniu otrzymacie Państwo na maila informacje na temat:

 • Miejsca kursu
 • Szczegółowego programu z listą wykładowców
 • Materiały dodatkowe